به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
 • حراست

نام و نام خانوادگی: بهروز خوش نیت        سمت : مدیر حراست   

تلفن تماس: 56422300

 • مسئول مالی-اداری

نام و نام خانوادگی: محمد پورفولادی سمت:مسئول مالی-اداری

تلفن:56765545

 • فرهنگی مطبوعاتی

 

نام و نام خانوادگی :عزت الله عسگری سمت : مسئول واحد فرهنگی - مطبوعاتی و اطلاع رسانی

شماره تماس : 56768782

 • روابط عمومی

 

نام و نام خانوادگی : فاطمه قاسمی     سمت : مدیر روابط عمومی - مسئول انجمن های ادبی - امور بانوان

شماره تماس : 56764350

 • دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

 

نام و نام خانوادگی :اصغر اسدی    سمت : مسئول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهارستان

شماره تماس : 56768728 و 56768782 -021

 • کانون های فرهنگی هنری مساجد

 

نام و نام خانوادگی :محمد رضا محسن زاده  سمت :  کانون های فرهنگی هنری مساجد  

شماره تماس : 56768782 و 56768728 - 021

 • بازرسی و نظارت بر محصولات و مراکز فرهنگی

 

نام و نام خانوادگی : محمد پور فولادی سمت : مسئول بازرسی و نظارت بر محصولات و مراکز فرهنگی

شماره تماس : 56765545

 • هنری سینمایی

نام و نام خانوادگی :حمید رجب نیا   سمت : مسئول هنری و سینمایی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهارستان

شماره تماس : 56768728

 • مسئول تدارکات

نام و نام خانوادگی : امید سام کی                    سمت : مسئول تدارکات

تلفن تماس: 56768782

 • مدیریت مجتمع های فرهنگی و هنری

نام و نام خانوادگی: محمد پورفولادی     سمت : مدیر مجتمع های فرهنگی و هنری

 • امور اداری و دبیر خانه

نام و نام خانوادگی : اصغر اسدی          سمت : مسئول امور اداری و دبیر خانه